CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

Khách hàng có thể lựa chọn thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Khách hàng phải trả trước(gọi là tiền đặt cọc) 30% trên tổng giá trị đơn hàng, đến khi nhận hàng sẽ tiến hành thanh toán đủ.