CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN

Chỉ áp dụng chính sách đổi trả do lỗi nhà sản xuất, không hoàn tiền theo yêu cầu riêng của khách hàng.